Links
Nedenfor er lidt relevante links vedr. bilorientering - forslag til yderligere links modtages gerne.


DASU - Dansk Automobil Sports Union - hvor bilorientering er organiseret: www.dasu.dk

Under Vejsport ligger reglementer og andet nyttigt.


Tillægsregler, tilmelding og startlister til orienteringsløb findes her: www.knagen.dk


Jan Søndergaards side med informationer om NEZ-løbene og andet nyttigt her.


 


I Sverige køres også en del orienteringsløb. Reglerne og terrænet er lidt anderledes, men principperne er de samme.

I Sydsverige køres Sydsvensk Mesterskab og i samarbejde med de sjællandske klubber afvikles for 2. år også et Øresundsmesterskab.

Tilmelding og information om de sydsvenske løb findes på hjemmesiden bil-o.se.


Et andet godt link til informationer om svensk o-løb kan findes her. Og selvfølgelig også på http://www.bilorientering.se/.